College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen

opdrachtgever College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen

jaar 1999 – 2001

plaats Utrecht


Advisering bij en onderzoek voor de herziening van vier bouwmaatstaven voor ziekenhuizen.

Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) is al enige tijd bezig met een evaluatie en herziening van de bouwkundig-functionele beoordelingsmaatstaven voor algemene ziekenhuizen. In dit evaluatieonderzoek wordt o.a. gekeken naar hoe de maatstaven worden gebruikt en in welke mate de maatstaven passen bij de huidige opvattingen over bijvoorbeeld de organisatie van de zorg, medisch technische eisen en apparatuur, de ontwikkelingen en trends in de zorg en de invloed die de omgeving heeft op de patiënt en het personeel.