Elsevier

opdrachtgever AKTA

jaar 1999-2000

plaats Utrecht


Onderzoek voor en co-auteurschap van twee handboeken voor het inrichten van buitenruimten van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, in opdracht van het Ministerie van VWS en Elsevier.