Art and Science of Dementia Care

opdrachtgever Stimuleringsfonds & Cordaan

jaar 2014-2015

plaats Amsterdam


Expert bij de ‘Art and Science of Dementia Care’. Een project gericht op verbetering van de verblijfsomgeving van mensen met dementie. In het project werken ontwerpers, wetenschappers, zorgdeskundigen en producenten aan ruimtelijke oplossingen en/of prototypes voor objecten op concrete zorglocaties. Een integrale en interdisciplinaire aanpak is daarbij het uitgangspunt. Doel van het project is om in het ontwerpen de ervaring van zorgverleners en de laatste wetenschappelijke inzichten te benutten en zo de vakdiscipline interieurarchitectuur een extra stimulans te geven. Voor meer informatie zie Stimulerlingsfonds.