Revalidatie, VSO, Mytyl- en Tyltyl school

opdrachtgever Gemeente Rotterdam

jaar 2017

plaats Rotterdam


In opdracht van de gemeente Rotterdam de nieuwbouwplannen getoetst op aspecten van Healing Environment, zelfredzaamheid en gastvrijheid voor een Mytylschool, Tyltylschool, VSO, en poliklinieken van Rijndam Revalidatie.