Rijndam Revalidatie

opdrachtgever Rijndam Rehab Center

jaar 2016-2018

plaats Rotterdam


Voor de grondige renovatie en nieuwbouw van de hoofdlocatie van Rijndam meegewerkt aan het aanscherpen van de visie en strategische doelen, het aanvullen van het programma van eisen, en het toetsen van SO en VO op aspecten van Healing Environment, Family Centered Care, Generative Space, Senior Friendly design, zelfredzaamheid en gastvrijheid.