Bootcamp Omgevingspychologie UvA Academy

Dit najaar geef ik voor de tweede keer het vervolg op de Masterclass, een Bootcamp voor omgevingspsychologen. Kijk voor meer informatie op website UvA Academy