Humaniseren arrestantencomplexen

opdrachtgever Politie bouwmeester

jaar 2021-2022

plaats Den Haag


Het opstellen van een theoretisch kader voor het verbeteren van de beleving vanhet werk- en verblijfsklimaat van cellencomplexen bij de politie. Met dit theoretisch kader wil de politie een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het welzijn van alle betrokkenen binnen de cellencomplexen. Hierbij gaat het om het verbeteren van diverse ruimtes zoals cellen, gangen, keukens, bezoekruimte, familiekamers en luchtplaatsen met als doel onnodige stress te verminderen en bij te dragen aan  het welzijn.