Blog

Nudging

Waarom eten mensen minder van een klein bord dan van een groot bord? Hoe krijgen we mensen zover om de…

Creativiteit bevorderen op de werkvloer

“Creativity is not just for artists. It is for business people looking for a new way to close a sale;…

Biofilia in de werkomgeving

Door de natuur voelen we ons prettig. Daarom is het niet verwonderlijk dat we steeds meer natuur in ons dagelijks…

Welzijn in de werkomgeving

Mensen die optimistisch zijn, zijn tevredener met hun baan dan mensen die meer pessimistisch zijn ingesteld. Tekst Paloma van Moerkerken…

Tevredenheid en welzijn op de werkvloer

“Nearly all problems of human behavior stem from our failure to ensure the people live in environments that nurture their…

The Importance of Digging In

Environmental Psychology and Architecture Architects, designers, and organizations such as airports, hospitals, offices, schools, train stations, and daycare centers often…