Gezonder Bouwen

Het nieuw bouwen of verbouwen van een zorgomgeving is spannend en ook een enorme opgave. In het ontwerp komen veel facetten samen. Het moet betaalbaar zijn, het moet helpen in een efficiënte bedrijfsvoering, het moet prettig werken, het moet er goed uitzien, het moet innovatief zijn, het moet duurzaam zijn en het moet bijdragen aan de kwaliteit van zorg.

Er zijn veel disciplines betrokken: architecten, medici, ICT-ers, bankiers, overheid, bestuurders, noem maar op. Het is de kunst om samen te komen tot een holistische visie en ontwerp voor een gezonde omgeving. En dan volgt de meest intensieve periode, het bouwen en het realiseren van de beoogde verbeteringen binnen de organisatie en richting de patiënten.

Onder de noemer ‘Gezonder Bouwen’ werken SeederDeBoer en Studio dVO samen om te helpen in het ontwikkelen van een visie op en ontwerp van een gezonde zorgomgeving. Onze toegevoegde waarde ligt er in dat we alle kernbetrokkenen kunnen samenbrengen voor het ontwikkelen van een integraal beeld over de nieuwe huisvesting en dat we het besluitvormingsproces effectief kunnen ondersteunen. Ook in het opstellen van de business case, in het projectmanagement en in het begeleiden van het veranderproces kunnen we een belangrijke bijdrage leveren.

SeederDeBoer heeft een vooraanstaande positie in het realiseren van strategische veranderingen in de zorg. Hun kracht is het raken van mensen op verschillende niveaus. Door te doen, te voelen, te dromen en te denken werken we samen met onze klanten aan het vormgeven van de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.seederdeboer.nl.

Zeer positieve reacties seminar Gezonder Bouwen

Nieuw bouwen of verbouwen? Denk aan de WOW-factor!

Bruce Komiske

De reacties na afloop van het eerste seminar Gezonder Bouwen op 8 september j.l. waren zeer positief. Samen met 15  leden van de Raad van Bestuur en Directeuren Huisvesting en Facilitair van Nederlandse ziekenhuizen,  bezochten we twee heel verschillende locaties in Amsterdam: het VUmc en ACTA.

Aansluitend verzorgde onze gaststspreker uit Chicago, Bruce Komiske, een zeer onderhoudende en inspirerende lezing over het brengen van de WOW factor in ziekenhuizen.  De ochtend werd afgesloten met een plenaire discussie over het bouwen met de WOW-factor.