Instrumenten

Bij het adviseren en onderzoeken van omgevingspsychologische vraagstukken maakt Studio dVO o.a. gebruik van een aantal door haar ontwikkelde instrumenten.

Model Healing Environment

Het model illustreert hoe de kwaliteit van patiëntenzorg afhankelijk is van de mate waarin de omgeving is afgestemd op de behoeften van de patiënt, personeel en bezoeker/mantelzorg.

Vragenlijsten

Studio dVO heeft valide en getoetste vragenlijsten voor het in kaart brengen van de beleving van de omgeving door personeel, patiënten en bezoekers.

Benchmark

Studio dVO biedt de mogelijkheid om gegevens te benchmarken met data uit belevingsonderzoek uitgevoerd in andere zorginstellingen.

Kwaliteitsindex

Op grond van het model en onderzoek heeft Studio dVO diverse kwaliteitsindexen ontwikkeld voor de beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting (van ziekenhuizen,   (acute)psychiatrie, ouderenzorg en courant bouwen). De index kan gebruikt worden bij het evalueren van bestaande bouw, het opstellen of bij het beoordelen van een programma van eisen of (schets)ontwerp.

Customer Journey

Deze methode  brengt de emotionele reis van de patient/ klant in kaart en geeft inzicht in de verwachtingen en beoordelingen van de klant.