Omgevingspsychologie

Omgevingspsychologie bestudeert de interactie tussen de gebouwde omgeving en de mens. Hoe beleven wij de omgeving? Hoe beïnvloedt de omgeving ons gedrag? Waar voelen we ons veilig en thuis en waar niet? Hoe kan een omgeving wenselijk gedrag bevorderen of juist in de weg staan? Op welke manier de eindgebruiker een omgeving waarneemt en beleeft en hoe dat het gedrag beïnvloedt, is het werkveld van een omgevingspsycholoog.

Omgevingspsychologen zijn een wezenlijk onderdeel van ontwerpteams. Hierin slaan ze een brug tussen (interieur)architecten en eindgebruikers. Op cruciale momenten in het ontwerpproces ondersteunen ze opdrachtgever, architect en gebruikers met de benodigde informatie door visie, aannames en uitgangspunten over gedrag en gebruik van de omgeving te onderbouwen, te ondersteunen of te weerleggen. Door in de huid van de eindgebruiker te kruipen – of dat nu kleuters, leerlingen, docenten, bewoners, treinreizigers, artsen, patiënten of bezoekers zijn, kan een omgeving ontworpen worden die daadwerkelijk aansluit bij de behoeften van de gebruikers.

Omgevingspsychologen kunnen aan de hand van een plan van eisen, tekeningen of een bestaande omgeving voorspellingen doen over het gedrag van mensen, over hoe een omgeving gebruikt en ervaren zal worden, en over de mogelijke consequenties van ontwerp­beslissingen. Hiermee kan een ontwerp optimaal worden afgestemd op de gebruikers en kunnen fouten en daarmee kostbare aanpassingen op een ontwerp vermeden worden.