Onderzoek

Maria Fareri Children's Hospital, 2005

Studio dVO heeft ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van omgevingspsychologisch onderzoek. Studio dVO begeleid onderzoek  of voert het zelf uit. Omgevingspychologisch onderzoek geeft inzicht in de sterke en minder sterke kanten van een ontwerp of gebouw, de beleving van de gebruikers, de mate van succes van de strategische doelen en de eventuele medische en economische voordelen (o.a. ziekteverzuim, medische fouten, patiënten transfers, personeels­verloop).

Studio dVO bezit over diverse instrumenten en biedt de mogelijkheid om de uitkomsten van de gebruikerstevredenheid te benchmarken met data uit eerder door Studio dVO uitgevoerde onderzoeken.

Post Occupancy Evaluations

POE is een evaluatie van een gebouw nadat het in gebruik is genomen. Gekeken wordt of het gebouw voldoet aan de gestelde eisen en de verwachtingen van de verschillende opdrachtgever en de gebruikers. Hoe wordt het gebouw beleefd  door de verschillende gebruikers? Is het functioneel en efficient in het gebruik?  Heeft het gebouw geen onverwachte en onbedoelde negatieve aspecten voor de gebruikers?

Evidence Based Design Research

Door van tevoren te bepalen wat je met een nieuw gebouw zou willen bereiken (zoals minder ziekteverzuim personeel, verhoogde patientveiligheid en afname van medische fouten)  kan na het ingebruik nemen van het gebouw in kaart worden gebracht of die doelen ook daadwerkelijk bereikt zijn. Deze data geven niet alleen het succes van een weloverwogen ontwrepproces gebaseerd op geloofwaardige data weer, maar deze data zijn ook van onschatbare waarde voor volgende bouwtrajecten.

Pre- post comparison

Voor- en nameting over de beleving en gebruik van een gebouw door de verschillende gebruikers.

Belevingsonderzoek

Kwalitatief onderzoek naar de beleving van diverse aspecten van de omgeving door de verschillende gebruikers.