Overige projecten

Hofje wonen ouderen

Meedenken over de ontwikkeling van een hofje met woningen voor ouderen in de gemeente Bakel.

Nieuwbouw wonen Amsterdam Zuid-as

Feedback op plannen en ontwerp voor de ontwikkeling van nieuwe woningen en omgeving in Amsterdam Zuid.

Eenheidsbureau

Humaniseren van het Eenheidsbureau Den Haag voor de Politie. Hoe voorkom je onnodige stress en zorg je dat het ontwerp…

Humaniseren arrestantencomplexen

Het opstellen van een theoretisch kader voor het verbeteren van de beleving vanhet werk- en verblijfsklimaat van cellencomplexen bij de…

Zelfmoord preventie

Met behulp van omgevingspsychologie een publiek gebouw in Nederland veiliger maken en de kans op zelfmoord pogingen reduceren.

Verbeteren werk- en leefklimaat 8 PI’s in Nederland

Het toepassen van omgevingspsychologische kennis ter verbetering van het werk- en leefklimaat in 8 penitentiaire inrichtingen in Nederland. Het doel…

Lezing Beleving van asielzoekerscentra

Lezing over de impact en potentie van de omgeving op asielzoekers en medewerkers in asielzoekerscentra

DJI

Advies rond inrichting nieuwe GGV Zeist voor het implementeren van een healing environment