Visie

In Nederland komt steeds meer aandacht voor de rol die de omgeving speelt in het welbevinden en herstel van patiënten in zorginstellingen. Vaak beperkt dit zich nog tot het opfleuren van de omgeving en niet tot een visie op hoe het ontwerp van een gebouw kan bijdragen aan het welzijn van alle gebruikers.

Studio dVO’s missie is het optimaliseren van de fit tussen het toekomstige gebouw en de gebruikers. Hierbij spelen niet alleen omgevingspsychologische principes een belangrijke rol, maar ook functionele eisen en strategische doelen.

Studio dVO is gespecialiseerd in:

  • de uitgangs­punten van Healing Environments
  • het vertalen van deze uitgangspunten naar een visie en een programma van eisen
  • het toetsen van tekeningen in de verschillende ontwerpstadia op de Healing Environment principes
  • het meten van de effecten van deze principes.

Met haar specialistische kennis en ervaring kan Studio dVO adviseren en ondersteunen in alle fasen van het ontwerpproces.