Ziekenhuizen

Ahrend

Advisering inrichtingsconcepten voor het entree en lobby van diverse ziekenhuizen.

Martini Ziekenhuis

Onderzoek naar Healing Environment nieuwe Martini Ziekenhuis. Aan dVO is gevraagd om te onderzoeken wat de bijdrage van het nieuwe…

Sanford Children’s Hospital

Opstellen programma van eisen voor de bouw van een kinderziekenhuis als lid van het ontwerpteam van architectenbureau EwingCole, Sioux Valley…

Morgan Stanley Children’s Hospital

Post Occupancy Evaluatie van Morgan Stanley Children’s Hospital of New York.

Medisch Spectrum Twente

Advisering Vrouw Kind ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente

Maria Fareri Children’s Hospital

Voor- en nameting van een kinderziekenhuis als genezende omgeving.

Maria Fareri Children’s Hospital

Opstellen van een programma van eisen voor de binnentuin / speelplaats van het kinderziekenhuis.

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen

Advisering bij en onderzoek voor de herziening van vier bouwmaatstaven voor ziekenhuizen. Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) is al enige…