Martini Ziekenhuis

opdrachtgever Martini Ziekenhuis

jaar 2007-2009

plaats Groningen


Onderzoek naar Healing Environment nieuwe Martini Ziekenhuis.

Aan dVO is gevraagd om te onderzoeken wat de bijdrage van het nieuwe ziekenhuis is, in vergelijking tot de twee oude locaties, op het welzijn van patiënten, bezoekers en medisch personeel.Voor- en nameting over de beleving en gebruik van het ziekenhuis door patiënten, personeel en bezoekers op de negen dimensies van het model voor “Holistic Healing Environments”.