TUE

Onderzoek naar kwaliteit van de facilitaire dienstverlening bij verschillende organisaties.